بایگانی برچسب: وکیل شرکت ها

حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری جلسه مجمع عمومی فوق العاده

حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری | وکیل شرکت

تشکیل جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده‌ی 84 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند صورت می‌پذیرد. در صورتی که این حد نصاب در جلسه‌ی نخست حاصل نشود، مجمع باید برای بار دوم ضمن قید نتیجه‌ی جلسه‌ی اول در دعوتنامه، فرا خوانده شود. رسمیت […]

آیا مجمع عمومی می‌تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید؟

حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

پاسخ به اینکه آیا مجمع عمومی می‌تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید، لازمست دو دیدگاه را بررسی کرد. نخست آنکه، قانونگذار اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را استثنایی بر صلاحیت مجمع عمومی عادی مقرر داشته، ولی عکس آن صادق نیست. بدین معنی که اموری «منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی […]

تمدید مدت شرکت در شرکت‌های سهامی

تمدید مدت شرکت | وکیل شرکت

یکی از موارد الزامی اساسنامه‌ی شرکت به نحو منعکس در بند 3 ماده‌ی 8 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، مدت شرکت است. هر چند که در گذشته برای شرکت‌های بسیاری و اکنون برای شرکت‌های معدودی بنابر ملاحظاتی مدت معینی در نظر گرفته می‌شد و می‌شود، لکن امروزه تقریباً مؤسسان همه‌ی شرکت‌های تجاری ترجیح می‌دهند شرکت […]

انتشار اوراق مشارکت در شرکت سهامی

انتشار اوراق مشارکت | وکیل شرکت

با توجه به تصویب قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و نسخ ضمنی مفهوم ورق قرضه و نیز مقررات متعارض لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به اوراق قرضه با قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت سال 1376، تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت در جایی که این امر در اساسنامه‌ پیش‌بینی نشده، همچنان […]

بررسی معاملات مدیران با شرکت

مدیر شرکت | وکیل شرکت

تصویب معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت مطابق مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ با مجمع عمومی عادی است. همان گونه که در بخش مربوط به اداره‌ی شرکت خواهد آمد، عدم تصویب چنین معاملاتی از سوی مجمع مزبور حسب مورد تأیید یا عدم تأیید هیئت مدیره، ضمانت اجرای قابلیت ابطال […]

حدود اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

مجمع عمومی عادی، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می‌نماید. قانونگذار در ماده ۸۶ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ جایگاه مجمع مزبور را با عبارت کوتاه زیر تبیین نموده است: «مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه‌ی امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است […]

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌شود که در زیر مشاهده خواهید کرد. مجمع عمومی مؤسس این مجمع صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزودن بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی مؤسس، در واقع […]

سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟

سهام شرکت | وکیل شرکت

در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 به «سهامی که حق رأی دارند» اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رأی هم وجود دارد؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه‌ی اصلاحی […]

شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع، سهامدارانی که می‌خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، بایستی با ارائه برگ سهم، گواهی ورود به جلسه را دریافت دارند، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت. مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷: «قبل از تشکیل […]

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل جلسه

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی | وکیل شرکت

مقنن رعایت فاصله‌ای میان تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و تاریخ تشکیل جلسه را الزامی دانسته است. مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «فاصله‌ی بین نشر دعوتنامه‌ی مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.» مهلت مزبور از دید قانونگذار، زمان متعادل تلقی گردیده، در حالی که […]