بایگانی برچسب: وکیل شرکت های تجاری

بررسی معاملات مدیران با شرکت

مدیر شرکت | وکیل شرکت

تصویب معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت مطابق مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ با مجمع عمومی عادی است. همان گونه که در بخش مربوط به اداره‌ی شرکت خواهد آمد، عدم تصویب چنین معاملاتی از سوی مجمع مزبور حسب مورد تأیید یا عدم تأیید هیئت مدیره، ضمانت اجرای قابلیت ابطال […]

حدود اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

مجمع عمومی عادی، تصمیمات مربوط به امور عادی و جاری شرکت را اتخاذ می‌نماید. قانونگذار در ماده ۸۶ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ جایگاه مجمع مزبور را با عبارت کوتاه زیر تبیین نموده است: «مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه‌ی امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است […]

سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟

سهام شرکت | وکیل شرکت

در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 به «سهامی که حق رأی دارند» اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رأی هم وجود دارد؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه‌ی اصلاحی […]

شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع، سهامدارانی که می‌خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، بایستی با ارائه برگ سهم، گواهی ورود به جلسه را دریافت دارند، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت. مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷: «قبل از تشکیل […]

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل جلسه

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی | وکیل شرکت

مقنن رعایت فاصله‌ای میان تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و تاریخ تشکیل جلسه را الزامی دانسته است. مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «فاصله‌ی بین نشر دعوتنامه‌ی مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.» مهلت مزبور از دید قانونگذار، زمان متعادل تلقی گردیده، در حالی که […]

انتشار آگهی دعوت در روزنامه برای مجامع عمومی شرکت سهامی

انتشار آگهی دعوت | وکیل شرکت

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش‌بینی روزنامه‌ای کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است. برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام (بند ۱۴ ماده ۹) و در صورتجلسه تشکیل شرکت […]

قواعد عام مربوط به مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ تفکیکی میان شیوۂ دعوت و تشکیل مجامع عمومی مختلف البته با پذیرش برخی مقررات خاص مجمع عمومی مؤسس قائل نشده است. به همین جهت، به منظور تبیین مقررات حاکم بر کلیه مجامع و جلوگیری از تکرار قواعد مرتبط با هر یک از مجامع عمومی، و برای درک آسان‌تر قواعد حاكم […]

انواع مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده‌ی 73، مجامع عمومی را به شرح زیر به سه گونه، دسته‌بندی نموده است: «مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: 1.مجمع عمومی مؤسس، 2.مجمع عمومی عادی، 3.مجمع عمومی فوق العاده.» مشخص نیست قانون گذار از عبارت «به ترتیب» چه منظوری را دنبال می‌نموده است. زیرا که ترتیب مزبور نشانگر […]

ركن تصمیم‌گیری شرکت سهامی

ركن تصمیم‌گیری شرکت | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی را از یک سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان (اکثریت سهامداران) را انعکاس می‌دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفی وجود داشته باشد، ناگزیر […]

دوره‌ی حیات شرکت‌‌های سرمایه

شرکت‌‌های سرمایه | وکیل شرکت

فعالیت شرکت، دربرگیرنده‌ی دوره‌ی از تأسیس (ثبت) تا هنگام انحلال و ورود به روند تصفیه است؛ یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت خوانده می‌شود. چرا که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده، به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود نگذاشته است و از لحظه‌ای که به صورت […]