بایگانی برچسب: وکیل دعاوی شرکت ها

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌شود که در زیر مشاهده خواهید کرد. مجمع عمومی مؤسس این مجمع صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزودن بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی مؤسس، در واقع […]

ركن تصمیم‌گیری شرکت سهامی

ركن تصمیم‌گیری شرکت | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی را از یک سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان (اکثریت سهامداران) را انعکاس می‌دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفی وجود داشته باشد، ناگزیر […]

سازمان و ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده‌ی شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران، که منعکس کننده‌ی اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می‌گردد و اراده‌ی جمعی اکثریت مالكین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و […]

مسئولیت کیفری ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

مسئولیت‌های کیفری اشخاص در تأسیس شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت‌های سهامی در چهارچوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است. شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در […]

مسئولیت‌های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در رابطه با عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت‌‎ها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است. مسئولیت‌های مدنی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید. بطلان شرکت از مهمترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است […]

انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها

انواع شرکت سهامی | وکیل شرکت

تا پیش از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن، پیش بینی شده بود. لکن، به علت ضرورت‌های ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست لزوم تعبیه راهکاری جهت گردآوری سرمایه‌های کوچک به منظور راه‌اندازی و اجرای طرح‌های کلان بازرگانی، قانون‌گذار در لایحه اصلاحی یاد […]

ساختار شرکت‌ها در حقوق فرانسه

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در نظام حقوقی فرانسه، تجاری یا غیرتجاری بودن شرکت یا شراکت به دو اعتبار مشخص می‌گردد: شکل و قالب موسسه و یا هدف موضوع آن. الف) شرکت‌ها و شراکت‌های تجاری براساس قالب 1-شرکت تضامنی، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که (شرکا همگی تاجر بوده و به طور نامحدود و تضامنی برای […]

ساختار شرکت‌ها در حقوق انگلستان

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در حقوق شرکت‌های انگلستان، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف شده در قانون شرکت‌های 1985، مشارکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها در معنای خاص را به عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف […]

دسته‌بندی شرکت‌های تجاری در حقوق ایران

شرکت‌های تجاری | وکیل شرکت

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکت‌های تجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. شایان گفتن است که در شرکت با مسئولیت محدود، برخی ویژگی‌های شرکت اشخاص […]

نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی شرکت‌های تجاری

شرکت تجاری | وکیل شرکت

این نظریه که در مقابل دیدگاه قراردادی بودن شرکت قرار می‌گیرد، بر این استدلال استوار است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن، سازمانی دارای شخصیت حقو.قی مستقل را تشکیل می‌دهند. استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری […]