بایگانی برچسب: نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی

گرایش به فراملی قلمداد نمودن قراردادهای خارجی

قرارداد خارجی | وکیل شرکت

این گرایش نظر در ابتدا وجود داشته که قراردادهایی که بین شرکت‌های خارجی و دولت میزبان منعقد می‌گردد، به عنوان یک قرارداد بین‌المللی تلقی می‌گردد. از دیدگاه شخصی گرا، اصولاً تابیعت شرکت خارجی خود مینایی برای بین‌المللی قلمداد کردن قراردادهای خارجی به شمار می‌آید. از آن جایی که قرارداد خارجی بین شرکت خارجی با تابعیت […]

عدول از حاکمیت قضایی در انعقاد قرارداد‌های بین‌المللی

عدول از حاکمیت قضایی | وکیل شرکت

تفری از حاکمیت قضایی و فرار از صلاحیت دادگاه‌های دولت میزبان، امروزه به عنوان یکی از اصول بدیهی حقوق تجارت بین‌الملل پذیرفته شده است. به دلیل آنکه شرکت‌های خارجی به حاکمیت قضایی دادگاه‌های داخلی تمکین نمی‌نمایند. مرجعیت مراجع داوری به عنوان مرجع بین‌المللی بی‌طرف مورد استقبال شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد تا حقوق احتمالی آنان در […]

عدم حاکمیت قانون دولت میزبان در انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی

عدم حاکمیت قانون دولت میزبان | وکیل شرکت

در سیر تحولات تاریخی همواره گرایش کشورهای در حال توسعه در انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی در قالب قراردادهای توسعه‌‎ی صنعتی، در بدو امر، اعمال قواعد حقوق ادارای نسبت به قراردادهای توسعه‌ی صنعتی منعقده با شرکت‌های خارجی و به ویژه در خصوص قراردادهای ناظر به اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفت و گاز بوده […]