بایگانی برچسب: مشاور حقوقی شرکت ها

مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب […]

شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع، سهامدارانی که می‌خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، بایستی با ارائه برگ سهم، گواهی ورود به جلسه را دریافت دارند، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت. مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷: «قبل از تشکیل […]

سازمان و ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده‌ی شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران، که منعکس کننده‌ی اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می‌گردد و اراده‌ی جمعی اکثریت مالكین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و […]

لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده، لكن در این رابطه، اتفاق نظر وجود دارد. مبنای این دیدگاه، علاوه بر حكم منعکس در ماده ۹۷ قانون تجارت به اینکه «در شرکتنامه […]

لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تأمین همه‌ی سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در رابطه با ماده‌ی بالا، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در […]

وجود حداقل دو شریک در شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده ۹۴ قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است. آیا باید این وصف را در زمره‌ی شرایط ماهوی به شمار آورد؟ در پاسخ به این پرسش باید […]

شرایط صحت انجام معاملات در شرکت با مسئولیت محدود

شرایط صحت انجام معاملات | وکیل شرکت

شرایط صحت اعمال حقوقی، مهمترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده‌ی عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت‌های با مسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماً نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری […]

مرحله تهیه‌ی مدارک برای ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت | وکیل شرکت

ماده ۲۰ قانون تجارت 1347 مدارکی را که برای تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری است بدین شرح برشمرده است: «١-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. 2-اظهارنامه‌ای مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آنکه نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه […]

تشکیل شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت | وکیل شرکت

برخلاف شرکت سهامی عام، برای تشکیل شرکت سهامی خاص تشریفات مفصلی وجود ندارد. از جمله اینکه در تشکیل شرکت سهامی خاص، پذیره نویسی و دعوت عموم به سرمایه گذاری مجاز نیست. به علاوه، در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. برخلاف تشکیل شرکت سهامی عام که متضمن چهار مرحله است، تأسیس شرکت […]

ثبت شرکت سهامی عام در قانون ایران

ثبت شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف آن، مدارک و صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم خواهد شد. ماده ۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ این مرحله را بدین شرح توصیف نموده است: «اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه‌ی صورتجلسه‌ی مجمع و اعلامیه قبولی […]