بایگانی برچسب: مشاور حقوقی شرکت ها

آیا مجمع عمومی می‌تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید؟

حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی | وکیل شرکت

پاسخ به اینکه آیا مجمع عمومی می‌تواند در امور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید، لازمست دو دیدگاه را بررسی کرد. نخست آنکه، قانونگذار اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را استثنایی بر صلاحیت مجمع عمومی عادی مقرر داشته، ولی عکس آن صادق نیست. بدین معنی که اموری «منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی […]

شرایط تبدیل شرکت سهامی

تبدیل شرکت سهامی | وکیل شرکت

قانونگذار مواردی را پیش‌بینی نموده که امکان تبدیل شرکت سهامی به شرکت غیرسهامی و یا تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص وجود دارد. طبق ماده‌ی 287 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347: «شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی […]

تمدید مدت شرکت در شرکت‌های سهامی

تمدید مدت شرکت | وکیل شرکت

یکی از موارد الزامی اساسنامه‌ی شرکت به نحو منعکس در بند 3 ماده‌ی 8 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، مدت شرکت است. هر چند که در گذشته برای شرکت‌های بسیاری و اکنون برای شرکت‌های معدودی بنابر ملاحظاتی مدت معینی در نظر گرفته می‌شد و می‌شود، لکن امروزه تقریباً مؤسسان همه‌ی شرکت‌های تجاری ترجیح می‌دهند شرکت […]

انتشار اوراق مشارکت در شرکت سهامی

انتشار اوراق مشارکت | وکیل شرکت

با توجه به تصویب قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و نسخ ضمنی مفهوم ورق قرضه و نیز مقررات متعارض لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به اوراق قرضه با قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت سال 1376، تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت در جایی که این امر در اساسنامه‌ پیش‌بینی نشده، همچنان […]

مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب […]

شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

به منظور احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع، سهامدارانی که می‌خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند، بایستی با ارائه برگ سهم، گواهی ورود به جلسه را دریافت دارند، در غیر این صورت امکان ورود به مجمع را نخواهند داشت. مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷: «قبل از تشکیل […]

سازمان و ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده‌ی شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران، که منعکس کننده‌ی اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می‌گردد و اراده‌ی جمعی اکثریت مالكین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و […]

لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده، لكن در این رابطه، اتفاق نظر وجود دارد. مبنای این دیدگاه، علاوه بر حكم منعکس در ماده ۹۷ قانون تجارت به اینکه «در شرکتنامه […]

لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تأمین همه‌ی سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در رابطه با ماده‌ی بالا، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در […]

وجود حداقل دو شریک در شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده ۹۴ قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است. آیا باید این وصف را در زمره‌ی شرایط ماهوی به شمار آورد؟ در پاسخ به این پرسش باید […]