بایگانی برچسب: شرح وظایف وکیل شرکت

مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب […]

تعریف و ویژگی‌های شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

عنوان شرکت با مسئولیت محدود برای نخستین بار در قانون تجارت 1311 پدیدار شد و در قانون تجارت 1304-1303 راجع به آن سخنی به میان نیامده بود. علت این سکوت این گونه توجیه گردیده که قانون تجارت فرانسه در آن زمان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نشناخته بود. شرکت با مسئولیت محدود در […]

اقامتگاه شخص حقوقی در شرکت‌ و مؤسسه

اقامتگاه شخص حقوقی | وکیل شرکت

با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن، ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا برای این شخصیت مورد پذیرش قرار داد. چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم دادخواست یا طرح شکایت همراه می‌گردد. همچنین، اجرای […]

نقش وکیل در شرکت ها و مؤسسات چیست؟

وظایف وکیل شرکت و مؤسسات | وکیل شرکت

انتظارات بالائی که مدیران شرکت‌های بزرگ از وکلاء دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که نقش وکیل، در یک محیط تجاری دقیقاً چیست؟ برای پاسخ به این سوال قبل از آن باید دید که نقش یک وکیل حرفه‌ای در ذهن عموم مردم چیست؟ وکیل در همه جا یک انسان مستقل است که عموماً به تنهایی […]