بایگانی برچسب: ثبت علایم تجاری

تعریف حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی | وکیل شرکت

قبل از تعریف حقوق مالکیت معنوی لازم است در رابطه با کلمه‌های حقّ، معنوی و مالکیت توضیح دهیم. حقّ در لغت به معنای راست و درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره و ثبوت اسماء خداوند آمده است. در اصطلاح حقوقی، حقّ توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا […]