بایگانی دسته بندی ها وظایف وکیل شرکت

نقش وکیل در شرکت تجاری

وکیل شرکت تجاری | وکیل شرکت

دیدگاه عمومی تجار سنتی این است که بخش حقوقی شرکت یک بخش مشاوره‌ای و جانبی، و صرفاً برای به دست آوردن نظرات مشورتی است. اما این نگاه درستی نیست. مدیران شرکت از بخش حقوقی توقعاتی دارند، که با قرار دادن این جایگاه برای بخش حقوقی این توقعات برآورده نخواهد شد. رئیس شرکت و هیئت مدیره […]

نقش وکیل در شرکت ها و مؤسسات چیست؟

وظایف وکیل شرکت و مؤسسات | وکیل شرکت

انتظارات بالائی که مدیران شرکت‌های بزرگ از وکلاء دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که نقش وکیل، در یک محیط تجاری دقیقاً چیست؟ برای پاسخ به این سوال قبل از آن باید دید که نقش یک وکیل حرفه‌ای در ذهن عموم مردم چیست؟ وکیل در همه جا یک انسان مستقل است که عموماً به تنهایی […]