بایگانی دسته بندی ها امور وکالتی شرکت ها

مسئولیت‌‌های مدنی در تأسیس شرکت سهامی

مسئولیت‌‌های مدنی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷۰ به بعد پیش‌بینی نموده است. ماده ۱۹ که به موجب قسمت اخیر آن: «در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده‌ی مؤسسین خواهد بود» با دو ویژگی از دو ماده دیگر […]

محدودیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

وکیل شرکت تجاری | وکیل شرکت

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش‌بینی مقرره‌ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311: «انتقال سهم […]

عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام

عدم تقسیم سرمایه | وکیل شرکت

آن گونه که در تعریف قانون تجارت از شرکت با مسئولیت محدود به صراحت ذکر گردیده، سرمایه‌ی این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌گردد. منظور از سهم در بحث حاضر، مفهوم خاص آن در معنایی که برای شرکت سهامی تعریف شده است، می‌باشد. در حالی که، سهم در معنای عام به هر حق […]

مسئولیت محدود شرکا در شرکت‌های سرمایه

مسئولیت محدود شرکا | وکیل شرکت

اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه خود، یکی از اوصاف بنیادین شرکت‌های سرمایه به شمار می‌رود. این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود از دید قانون‌گذار آنچنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده متضمن همان ویژگی اصلی آن، یعنی مسئولیت محدود، است. مفهوم محدود بودن مسئولیت شرکا در رابطه با شرکت […]

پذیرش در بازار بورس اوراق بهادر

بورس اوراق بهادر | وکیل شرکت

از ویژگی‌های منحصر شرکت سهامی عام، که آن را از کلیه شرکت‌های تجاری و از جمله شرکت سهامی خاص متمایز می‌سازد، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادر است. در حالی که، علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکت‌ها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه‌های سهام خود در این بازار […]

انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها

انواع شرکت سهامی | وکیل شرکت

تا پیش از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن، پیش بینی شده بود. لکن، به علت ضرورت‌های ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست لزوم تعبیه راهکاری جهت گردآوری سرمایه‌های کوچک به منظور راه‌اندازی و اجرای طرح‌های کلان بازرگانی، قانون‌گذار در لایحه اصلاحی یاد […]

تعریف و جایگاه شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

شرکت سهامی را باید به جهات چندی دارای جایگاهی ویژه در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به شمار آورد: نخست آن که، شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه […]

ساختار شرکت‌ها در حقوق فرانسه

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در نظام حقوقی فرانسه، تجاری یا غیرتجاری بودن شرکت یا شراکت به دو اعتبار مشخص می‌گردد: شکل و قالب موسسه و یا هدف موضوع آن. الف) شرکت‌ها و شراکت‌های تجاری براساس قالب 1-شرکت تضامنی، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که (شرکا همگی تاجر بوده و به طور نامحدود و تضامنی برای […]

ساختار شرکت‌ها در حقوق انگلستان

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در حقوق شرکت‌های انگلستان، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف شده در قانون شرکت‌های 1985، مشارکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها در معنای خاص را به عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف […]

دسته‌بندی شرکت‌های تجاری در حقوق ایران

شرکت‌های تجاری | وکیل شرکت

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکت‌های تجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. شایان گفتن است که در شرکت با مسئولیت محدود، برخی ویژگی‌های شرکت اشخاص […]