بایگانی دسته بندی ها امور ثبتی شرکت ها

مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب […]

مسئولیت کیفری ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

مسئولیت‌های کیفری اشخاص در تأسیس شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت‌های سهامی در چهارچوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است. شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در […]

مسئولیت‌های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در رابطه با عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت‌‎ها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است. مسئولیت‌های مدنی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید. بطلان شرکت از مهمترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است […]

لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده، لكن در این رابطه، اتفاق نظر وجود دارد. مبنای این دیدگاه، علاوه بر حكم منعکس در ماده ۹۷ قانون تجارت به اینکه «در شرکتنامه […]

لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تأمین همه‌ی سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در رابطه با ماده‌ی بالا، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در […]

مسئولیت کیفری در تأسیس شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

در جریان تأسیس شرکت، همه‌ی اشخاص دست اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه‌ی خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، […]

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از شرکت‌های مبتنی بر عنصر سرمایه، در بر گیرنده‌‎ی تشریفات مفصل و دقیق نیست. مقررات قانون تجارت 1311 ناظر به تأسیس این شرکت، بدون ورود به جزئیات تشکیل، تنها به ذکر برخی شرایط کلی تأسیس پرداخته است. شرایط تشکیل شرکت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تأسیس […]

عدم تشکیل ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت | وکیل شرکت

شرکت سهامی ممکن است به دلایل مختلف به ثبت نرسد. این دلایل در رابطه با هر یک از دو شرکت سهامی عام و خاص متفاوت است. در مورد شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا پیش از پذیره نویسی آثار حقوقی قابل بحثی را، به علت محدود بودن آثار آن تنها به مؤسسین، به همراه […]

مسئولیت‌‌های مدنی در تأسیس شرکت سهامی

مسئولیت‌‌های مدنی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷۰ به بعد پیش‌بینی نموده است. ماده ۱۹ که به موجب قسمت اخیر آن: «در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده‌ی مؤسسین خواهد بود» با دو ویژگی از دو ماده دیگر […]

مرحله ثبت شرکت سهامی خاص در قانون ایران

ثبت شرکت | وکیل شرکت

پس از تهیه مدارک و انجام اقدامات مذکور در ماده 20، موسسین اسناد را به مرجع ثبت شرکت‌‌‌ها تسلیم و مرجع مزبور همان نقش مقرر در ماده ۱۸ در رابطه با شرکت سهامی عام را در مورد شرکت سهامی خاص ایفا خواهد نمود.  چنانچه کارشناسان اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدامات مؤسسین و مدارک تسلیمی را مطابق […]