بایگانی نویسنده : admin

انواع مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده‌ی 73، مجامع عمومی را به شرح زیر به سه گونه، دسته‌بندی نموده است: «مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: 1.مجمع عمومی مؤسس، 2.مجمع عمومی عادی، 3.مجمع عمومی فوق العاده.» مشخص نیست قانون گذار از عبارت «به ترتیب» چه منظوری را دنبال می‌نموده است. زیرا که ترتیب مزبور نشانگر […]

ركن تصمیم‌گیری شرکت سهامی

ركن تصمیم‌گیری شرکت | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی را از یک سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان (اکثریت سهامداران) را انعکاس می‌دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفی وجود داشته باشد، ناگزیر […]

سازمان و ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده‌ی شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران، که منعکس کننده‌ی اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می‌گردد و اراده‌ی جمعی اکثریت مالكین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و […]

دوره‌ی حیات شرکت‌‌های سرمایه

شرکت‌‌های سرمایه | وکیل شرکت

فعالیت شرکت، دربرگیرنده‌ی دوره‌ی از تأسیس (ثبت) تا هنگام انحلال و ورود به روند تصفیه است؛ یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت خوانده می‌شود. چرا که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده، به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود نگذاشته است و از لحظه‌ای که به صورت […]

مسئولیت کیفری ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

مسئولیت‌های کیفری اشخاص در تأسیس شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت‌های سهامی در چهارچوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است. شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در […]

مسئولیت‌های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در رابطه با عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت‌‎ها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است. مسئولیت‌های مدنی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید. بطلان شرکت از مهمترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است […]

لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده، لكن در این رابطه، اتفاق نظر وجود دارد. مبنای این دیدگاه، علاوه بر حكم منعکس در ماده ۹۷ قانون تجارت به اینکه «در شرکتنامه […]

لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تأمین همه‌ی سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد: «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». در رابطه با ماده‌ی بالا، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در […]

وجود حداقل دو شریک در شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود | وکیل شرکت

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده ۹۴ قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است. آیا باید این وصف را در زمره‌ی شرایط ماهوی به شمار آورد؟ در پاسخ به این پرسش باید […]

شرایط صحت انجام معاملات در شرکت با مسئولیت محدود

شرایط صحت انجام معاملات | وکیل شرکت

شرایط صحت اعمال حقوقی، مهمترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده‌ی عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت‌های با مسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماً نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری […]