مقررات خاص ناظر به مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

مجمع عمومی موسس صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت سهامی بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد.

افزون بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی موسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای شکل می‌یابد که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب آیند لذا قرار دادن آن در دسته بندی مجامع عمومی را باید با مسامحه پذیرفت.

این ایراد با ملاحظه تعریف مقنن از مجمع عمومی در ماده ۷۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به اینکه «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود»، بیشتر خودنمایی می‌کند.

اگرچه با این تفسیر، مجمع عمومی مؤسس، دیگر مجمع عمومی به معنای واقعی به شمار نمی‌رود، با این حال، قانونگذار با وسواسی خاص مقررات این مجمع را همانند مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده پیش‌بینی نموده است.

مجمع عمومی عادی در مقایسه با دیگر مجامع عمومی شرکت سهامی، از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است.

چرا که مجمع یاد شده جزء در موارد استثنایی و احصا شده در مقررات قانونی، صلاحیت اتخاذ تصمیم نسبت به همه امور شرکت را دارا است.

این صلاحیت عام متضمن ویژگی مهم دیگری را برای مجمع عمومی عادی یعنی استمرار آن حتی پس از انحلال شرکت و تا پایان تصفیه است.

بدین معنی در حالی که پس از انحلال شرکت دیگر هیچ مناسبتی برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده متصور نیست مجمع عمومی عادی تا ختم تصفیه همانند قبل از اعلام انحلال همان وظایف و کارکردها را عهده دار است.

مجمع عمومی عادی مجمع عمومی سالیانه نیز خوانده می‌شود چرا که این مجمع باید هر سال و در پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل گردد.

این الزام به صراحت در ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی گردیده است به موجب مقرره مرقوم:

«مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.»

تشکیل مجمع به ترتیب مقرر در ماده بالا اجباری بوده و عدم رعایت آن با ضمانت اجراهای متعددی نسبت به شرکت و مدیران آن مواجه خواهد گردید.

علاوه بر مجمع عمومی عادی سالیانه ممکن است تشکیل مجمع مزبور از جهت زمانی به صورت فوق‌العاده نیز منعقد گردد که مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خوانده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *