مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی شامل مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌شود که در زیر مشاهده خواهید کرد.

مجمع عمومی مؤسس

این مجمع صرفاً ناظر به امر تشکیل شرکت مزبور بوده و به همین جهت تشکیل آن تنها یک نوبت ضرورت می‌یابد.

افزودن بر آن، با توجه به آنکه مجمع عمومی مؤسس، در واقع نه از اجتماع سهامداران بلکه از گردهمایی صاحبان سرمایه‌ای که احتمال دارد بعداً با تأسیس شرکت سهامدار به حساب آیند،لذا قراردادن آن در دسته بندی مجامع عمومی را باید با مسامحه پذیرفت.

این ایراد با ملاحظۀ تعریف مقنن از مجمع عمومی در ماده72 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اینکه «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود»،بیشتر خودنمایی می‌کند.

اگر چه با این تفسیر، مجمع عمومی مؤسس، دیگر مجمع عمومی به معنای واقعی به شمار نمی‌رود با این حال،قانون گذار با وسواسی خاص مقررات این مجتمع را همانند مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده پیش‌بینی نموده است.

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی در مقایسه با دیگر مجامع عمومی شرکت سهامی، از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است.

چرا که مجمع یاد شده جز در موارد استتثنایی و احصاء شده در مقررات قانونی، صلاحیت اتحاذ تصمیم نسبت به همه امور شرکت را داراست.

این صلاحیت عام متضمن ویژگی مهم دیگری برای مجمع عمومی عادی یعنی استمرار آن حتی پس از انحلال شرکت و تا پایان تصفیه است.

بدین معنی که در حالی که پس از انحلال شرکت دیگر هیچ مناسبتی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده متصور نیست، مجمع عمومی عادی تا ختم تصفیه همانند قبل از اعلام انحلال همان وظایف و کارکردها را عهده‌دار است.

مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه نیز خوانده می شود. چرا که این مجمع باید هرسال و درپایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل گردد.

این الزام به صراحت در ماده 89 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی گردیده است. به موجب مقرره مرقوم:

«مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره‌ی عملکرد سالیانه‌ی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.»

تشکیل مجمع به ترتیب مقرر در ماده بالا اجباری بوده و عدم رعایت آن با ضمانت اجراهای متعدد نسبت به شرکت ومدیران آن مواجه خواهد شد.

علاوه بر مجمع عمومی عادی سالیانه، ممکن است تشکیل مجمع مزبور از جهت زمانی به صورت فوق‌العاده نیز متعدد گردد که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خوانده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *