انواع مجامع عمومی شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده‌ی 73، مجامع عمومی را به شرح زیر به سه گونه، دسته‌بندی نموده است:

«مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:
1.مجمع عمومی مؤسس،
2.مجمع عمومی عادی،
3.مجمع عمومی فوق العاده.»

مشخص نیست قانون گذار از عبارت «به ترتیب» چه منظوری را دنبال می‌نموده است.

زیرا که ترتیب مزبور نشانگر اهمیت مجامع سه گانه نیست و اگر ترتیب زمان تشکیل مد نظر بوده باشد، باز هم لزوماً این نتیجه را به همراه ندارد.

چرا که ترتیب زمان در مورد مجمع نخست که پیش از تأسیس شرکت تصور انعقاد آن وجود دارد، در مورد مجمع بعدی همیشه صادق نیست.

زیرا که با تشکیل شرکت و پیش از دعوت از مجمع عمومی عادی که معمولاً مجمع عمومی سالیانه است، امکان پیش آمدن وضعیتی جهت دعوت از مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد.

برای مثال، اندکی پس از تأسیس شرکت ممکن است سرمایه اصلی شرکت از میان برود و هیئت مدیره ناگزیر باشد تا مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تصمیم گیری برای کاهش سرمایه، تبدیل شرکت یا انحلال آن حسب مورد دعوت نماید، در حالی که هنوز مجمع عمومی عادی حتی برای یک بار نیز تشکیل نگردیده است.

چنانچه عبارت «به ترتیب» ناظر به اهمیت مجامع باشد، به نظر می‌رسد مجمع عمومی فوق‌العاده نه تنها کمتر از مجمع عمومی مؤسس نیست بلکه به دلیل نقش آن از جایگاه بالاتری نیز بهره‌مند است.

لذا، ذکر عبارت مورد بحث در صدر ماده‌ی ۷۲ غیر ضروری و ناشی از بی‌دقتی و در عین حال موجب سوء تفاهم است.

قانون گذار عنوان دیگری از مجمع عمومی عادی را پیش بینی نموده که همان مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده است.

این مجمع که به هیچ وجه تمایزی با مجمع عمومی عادی سالیانه به جز زمان تشکیل آن ندارد، در مواردی غیر از پایان سال مالی و امور پیش‌بینی نشده تشکیل می‌گردد.

برای نمونه اگر سمت برخی از اعضای هیئت مدیره یا بازرس قانونی به هر دلیل بلا تصدی گردد، ناگزیر از مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای رفع خلأ به وجود آمده دعوت به عمل خواهد آمد.

در مورد اینکه آیا برای شرکت سهامی، مجمع دیگری به جز مجامع یاد شده متصور است یا خیر، باید یادآور شد که در این شرکت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی منحصر به عناوین مذکور در ماده قانونی مزبور می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *