شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از شرکت‌های مبتنی بر عنصر سرمایه، در بر گیرنده‌‎ی تشریفات مفصل و دقیق نیست.

مقررات قانون تجارت 1311 ناظر به تأسیس این شرکت، بدون ورود به جزئیات تشکیل، تنها به ذکر برخی شرایط کلی تأسیس پرداخته است.

شرایط تشکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تأسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه‌ی اعمال حقوقی، برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد.

افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش‌بینی شده است:

1-شرایط صحت انجام معاملات

شرایط صحت اعمال حقوقی، مهمترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند.

2-وجود حداقل دو شریک

قانونگذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانوتن تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است.

3-لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه

ماده‌ی 96 قانون تجارت به لزوم تأمین همه‌ی سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:

«شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *