مرحله ثبت شرکت سهامی خاص در قانون ایران

ثبت شرکت | وکیل شرکت

پس از تهیه مدارک و انجام اقدامات مذکور در ماده 20، موسسین اسناد را به مرجع ثبت شرکت‌‌‌ها تسلیم و مرجع مزبور همان نقش مقرر در ماده ۱۸ در رابطه با شرکت سهامی عام را در مورد شرکت سهامی خاص ایفا خواهد نمود.

 چنانچه کارشناسان اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدامات مؤسسین و مدارک تسلیمی را مطابق مقررات بیابند، نسبت به ثبت شرکت اقدام خواهند نمود.

برای تأسیس شرکت سهامی خاص، تشریفات دیگری ضروری دانسته نشده است. این معنی از تبصره ماده ۲۰ بدین شرح به روشنی به دست می‌آید:

«سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‌های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.»

اگر چه مفاد تبصره‌ی مزبور و نیز ماده ۸۲ لایحه اصلاحی که در آن به الزامی نبودن مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی اشاره شده، حاکی از معافیت شرکت اخیر از رعایت برخی تشریفات است، با این حال قانون گذار به دلیل امتیاز تلقی نمودن بخشی از این تشریفات، شرکت مزبور را از انجام آنها منع نموده است.

ماده ۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ که ناظر به چنین مطلبی است اشعار می‌دارد:

«شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.»

ملاحظه مقررات بالا نشانگر آن است که مقنن در عین حال که مؤسسین شرکت سهامی خاص را از رعایت برخی اقدامات معاف نموده، در مقابل این شرکت را از امتیاز پذیره نویسی و دعوت عمومی جهت سرمایه گذاری محروم ساخته است.

بنابراین دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی خاص تنها هزینه‌ای ناروا و زمانی طولانی را بر مؤسسین آن بار نموده بدون آنکه مؤسسین بتوانند از مزایای چنین مجمعی از جمله حدنصاب اکثریت به جای اتفاق آراء بهره برند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *