مسئولیت محدود شرکا در شرکت‌های سرمایه

مسئولیت محدود شرکا | وکیل شرکت

اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه خود، یکی از اوصاف بنیادین شرکت‌های سرمایه به شمار می‌رود.

این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود از دید قانون‌گذار آنچنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده متضمن همان ویژگی اصلی آن، یعنی مسئولیت محدود، است.

مفهوم محدود بودن مسئولیت شرکا در رابطه با شرکت مورد بحث دقیقاً به همان معنای مسئولیت محدود در شرکت‌های سهامی است.

تقسیم سرمایه به سهام در شرکت سهامی و تجزیه آن به سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، اثری در میزان و نوع مسئولیت شرکای دو شرکت ندارد.

چرا که مسئولیت شرکا در هر دو شرکت یاد شده براساس مبلغ سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده‌اند.

اهمیت سرمایه

بر خلاف آنچه که بعضاً تصور می‌گردد، در هیچ یک از مقررات قانون تجارت به اهمیت شرکا در برابر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اشاره‌ای نگردیده است.

بالعکس محدود بودن مسئولیت شرکا و نیز ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکا در کنار نام شرکت، نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکا در این شرک است ماده 95 قانون تجارت در همین راستا اشاره می‌دارد:

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

در ماده بالا دو عنصر اساسی شرکت‌های سرمایه به روشنی منعکس است:

اول آنکه، مسئولیت محدود به عنوان جزء محوری شرکت با مسئولیت محدود تلقی شده، به نحوی که عدم ذکر آن ماهیت رابطه حقوقی شرکت و شرکا در مقابل اشخاص ثالث را تغییر خواهد داد.

دوم، منع قید نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت است به گونه‌ای که عدم رعایت این منع، همان اثر دبالا را داشته و شریک مزبور را در برابر دیگران محکوم به الزامات و تعهدات شرکت تضامنی خواهد نمود.

اثر حکم اخیر به خوبی نشانگر گرایش مقنن به عدم تأکید بر شخصیت شرکای شرکت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *