ساختار شرکت‌ها در حقوق فرانسه

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در نظام حقوقی فرانسه، تجاری یا غیرتجاری بودن شرکت یا شراکت به دو اعتبار مشخص می‌گردد: شکل و قالب موسسه و یا هدف موضوع آن.

الف) شرکت‌ها و شراکت‌های تجاری براساس قالب

1-شرکت تضامنی، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که (شرکا همگی تاجر بوده و به طور نامحدود و تضامنی برای پرداخت بدهی‌های شرکت مسئولیت دارند.

بستانکاران شرکت نمی‌توانند برای پرداخت دیون شرکت به شریک ضامن مراجعه کنند، مگر پس از ارسال اظهارنامه به خود شرکت و بی‌پاسخ ماندن آن.)

2-شرکت مختلط غیر سهامی،

3-شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1-223 قانون تجارت (به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می‌شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد، شریک واحد خوانده می‌شود. شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست.)

4-شرکت سهامی، (شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندازه آورده خود در برابر زیان‌های وارده مسئول خواهند بود، تشکیل می‌شود. شمار سهام داران نمی‌تواند از هفت کمتر باشد.)

5-شرکت مختلط سهامی،

6-شرکت ساده شده سهامی (شرکت نسبی)، به موجب ماده 1-227 (شرکتی است که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک سهامدار داشته باشد، سهامدار واحد خوانده می‌شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا داراست.)

چنانچه شرکتی در یکی از قالب‌های بالا تشکیل گردد صرف نظر از هدفش تجاری محسوب می‌گردد.

لکن گاهی اوقات تفکیک شرکت تجاری از شراکت مشکل به نظر می‌رسد، به ویژه آن که شرکت در قالب شرکت تضامنی تشکیل شده باشد.

به علاوه در این شراکت، تفکیک شرکت مدنی و تجاری در مواردی بسیار مشکل‌تر است. در نتیجه باید علاوه بر شکل تشکیل به اهداف آن توجه نمود.

ب)شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بر اساس هدف

مؤسسه‌ای بر اساس هدف تجاری است که منطبق بر ماده یک قانون تجارت مکرراً و به طور مداوم به عمل تجاری مشغول باشد.

عبارت «عمل تجاری» در ماده 632 همان قانون به صورت فهرستی از اعمال مختلف شمارش شده است.

البته دادگاه‌ها در آراء خود عناوین دیگری به امور مزبور اضافه نموده‌اند از جمله آنکه به موجب قانون 1967 خرید زمین به قصد فروش تجاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *