ساختار شرکت‌ها در حقوق انگلستان

ساختار شرکت‌ها | وکیل شرکت

در حقوق شرکت‌های انگلستان، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود.

مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف شده در قانون شرکت‌های 1985، مشارکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها در معنای خاص را به عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف در می‌آورند.

به موجب بند یک ماده یک قانون یاد شده:
(شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت‌ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نمایند.)

شرکت‌ها را در حقوق انگلیس به جهات چند می‌توان دسته‌بندی نمود.

مهم‌ترین معیارهای تقسیم‌بندی عبارت‌اند از:

شرکت‌‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌هایی با مسئولیت نامحدود، شرکت‌های انتفاعی و شرکت‌های غیر انتفاعی، شرکت‌های فهرست شده و فهرست نشده، شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و… .

حقوقدانان انگلیسی دسته‌بندی‌های دیگری برای شرکت‌ها ذکر نموده‌اند.

مهم‌ترین گروه‌بندی عبارت از تقسیم شرکت‌ها به دو گروه اصلی شرکت‌های ثبت شده و شرکت‌های ثبت نشده است.

یکی دیگر از انواع شرکت‌ها، شرکت‌های خرد هستند.

در این شرکت‌ها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است.

کمیته بازبینی حقوق شرکت‌ها براساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65% از شرکت‌های فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آنها تنها دو سهامدار و 90% این شرکت‌ها کمتر از پنج سهامدار دارند.

شرکت‌ها در مفهوم خاص در مواد 3 و 4 قانون شرکت‌های 2006 به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:

1. یک شرکت محدود است اگر مسئولیت اعضایش به موجب سند تاسیس شرکت محدود شده باشد. این مسئولیت ممکن است به میزان سرمایه یا با ضمانت پرداخت محدود شده باشد.

2. چناچه مسئولیت اعضای شرکت محدود به مبلغ سهام متعلق به آنهاست که هنوز پرداخت نشده، شرکت با مسئولیت محدود به سهام می‌باشد.

3-اگر مسئولیت اعضای شرکت محدود به مبلغی است که آن‌ها تعهد به مشارکت در دارایی شرکت در صورت انحلال آن نموده‌اند، شرکت با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت می‌باشد.

4-در صورتی که هیچ محدودیتی بر مسئولیت اعضای شرکت نباشد، چنین شرکتی با مسئولیت نامحدود به شمار می‌رود.

ماده 4: شرکت‌های خاص و عام:

1-شرکت خاص شرکتی است که عام نباشد.

2-شرکت عام شرکتی است که مسئولیت شرکا محدود به سهام یا محدود به ضمانت پرداخت گردیده و دارای سهم می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *