عدول از حاکمیت قضایی در انعقاد قرارداد‌های بین‌المللی

عدول از حاکمیت قضایی | وکیل شرکت

تفری از حاکمیت قضایی و فرار از صلاحیت دادگاه‌های دولت میزبان، امروزه به عنوان یکی از اصول بدیهی حقوق تجارت بین‌الملل پذیرفته شده است.

به دلیل آنکه شرکت‌های خارجی به حاکمیت قضایی دادگاه‌های داخلی تمکین نمی‌نمایند.

مرجعیت مراجع داوری به عنوان مرجع بین‌المللی بی‌طرف مورد استقبال شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد تا حقوق احتمالی آنان در پیچ و خم محاکم داخلی و بعضاً متأثر از حاکمیت دولت میزبان، مخدوش نگردد.

تنوع و گسترش داوری‌ها در دو دهه‌ی اخیر، خود حکایت از گرایش عمومی مراجعه به مراجع فراملی در حوزه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل داشته تا با بهره‌ گیری از این نهاد حقوق تجارت بین‌الملل، اختلافات در محیطی فرا ملی و با استفاده از قواعد بازرگانی فرا ملی مورد بررسی و سرانجام تصمیم گیری قرار گیرد.

بدیهی است این دیدگاه حقوقی در قراردادهای بین‌المللی، از جهت دیگری نیز، می‌تواند محل دقت قرار گیرد.

در واقع صرف نظر از تمایل شرکت‌های خارجی به تفری از صلاحیت قانونی و قضایی دولت میزبان و تمایل جدی شرکت‌های نفتی خارجی به حکومت قواعد قراردادی با گرایش خاصی موسوم به فرا ملی سازی قواعد حاکم بر قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها مواجه هستیم که بر اساس آن ثبات مقصود و معهود شرکت‌های بین‌المللی در زمینه‌ی قراردادهای توسعه‌ی صنعتی فراهم آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *